Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng - 30295417
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130295901TT GDTX Huyện295
230295501THCS Cẩm Hưng295 http://thcscamhung.camgiang.edu.vn
330295502THCS Ngọc Liên295 http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn
430295503THCS Lương Điền295 http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn
530295504THCS Cẩm Giàng295 http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn
630295505THCS Kim Giang295 http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn
730295506THCS Thạch Lỗi295 http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn
830295507THCS Cẩm Sơn295 http://thcscamson.camgiang.edu.vn
930295508THCS Cẩm Hoàng295 http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn
1030295509THCS Cẩm Định295 http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn
1130295510THCS Cẩm Vũ295 http://thcscamvu.camgiang.edu.vn
1230295511THCS Cẩm Văn295 http://thcscamvan.camgiang.edu.vn
1330295512THCS Đức Chính295 http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn
1430295513THCS Cao An295 http://thcscaoan.camgiang.edu.vn
1530295514THCS Lai Cách295 http://thcslaicach.camgiang.edu.vn
1630295515THCS Cẩm Đoài295 http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn
1730295516THCS Cẩm Đông295 http://thcscamdong.camgiang.edu.vn
1830295517THCS Tân Trường295 http://thcstantruong.camgiang.edu.vn
1930295518THCS Cẩm Phúc295 http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn
2030295519THCS Cẩm Điền295 http://thcscamdien.camgiang.edu.vn
2130295520THCS Nguyễn Huệ295 http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn
2230295401Tiểu học Cẩm Hưng295 http://thcamhung.camgiang.edu.vn
2330295402Tiểu học Ngọc Liên295 http://thngoclien.camgiang.edu.vn
2430295403Tiểu học Lương Điền295 http://thluongdien.camgiang.edu.vn
2530295404Tiểu học Cẩm Giàng295 http://thcamgiang.camgiang.edu.vn
2630295405Tiểu học Kim Giang295 http://thkimgiang.camgiang.edu.vn
2730295406Tiểu học Thạch Lỗi295 http://ththachloi.camgiang.edu.vn
2830295407Tiểu học Cẩm Sơn295 http://thcamson.camgiang.edu.vn
2930295408Tiểu học Cẩm Hoàng295 http://thcamhoang.camgiang.edu.vn
3030295409Tiểu học Cẩm Định295 http://thcamdinh.camgiang.edu.vn
3130295410Tiểu học Cẩm Vũ295 http://thcamvu.camgiang.edu.vn
3230295411Tiểu học Cẩm Văn295 http://thcamvan.camgiang.edu.vn
3330295412Tiểu học Đức Chính295 http://thducchinh.camgiang.edu.vn
3430295413Tiểu học Cao An295 http://thcaoan.camgiang.edu.vn
3530295414Tiểu học Lai Cách 1295 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn
3630295415Tiểu học Lai Cách 2295 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn
3730295416Tiểu học Cẩm Đoài295 http://thcamdoai.camgiang.edu.vn
3830295417Tiểu học Cẩm Đông295 http://thcamdong.camgiang.edu.vn
3930295418Tiểu học Tân Trường295 http://thtantruong1.camgiang.edu.vn
4030295419Tiểu học Cẩm Phúc295 http://thcamphuc.camgiang.edu.vn
4130295420Tiểu học Cẩm Điền295 http://thcamdien.camgiang.edu.vn
4230295421Tiểu học Tân Trường 2295 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn
4330295301Mầm non Cẩm Hưng295
4430295302Mầm non Ngọc Liên295
4530295303Mầm non Lương Điền295
4630295304Mầm non Cẩm Giàng295
4730295305Mầm non Kim Giang295
4830295306Mầm non Thạch Lỗi295
4930295307Mầm non Cẩm Sơn295
5030295308Mầm non Cẩm Hoàng295
5130295309Mầm non Cẩm Định295
5230295310Mầm non Cẩm Vũ295
5330295311Mầm non Cẩm Văn295
5430295312Mầm non Đức Chính295
5530295313Mầm non Cao An295
5630295314Mầm non Lai Cách295
5730295315Mầm non Cẩm Đoài295
5830295316Mầm non Cẩm Đông295
5930295317Mầm non Tân Trường295
6030295318Mầm non Cẩm Phúc295
6130295319Mầm non Cẩm Điền295
 
Trưởng ban biên tập: Vũ Thị Thế - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Cẩm Đông Huyện cẩm giàng Tỉnh hải Dương
Web: thcamdong.camgiang.edu.vn