PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
Chi bộ trường Tiểu học Cẩm Đông là chi bộ thuộc Đảng bộ xã Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng.
Chi bộ trường Tiểu học Cẩm Đông gồm 18 Đảng viên trên tổng số 35 cán bộ giáo viên (thời điểm tháng 10 năm 2012). Ban chi ủy gồm 3 đồng chí.
   1.Đ/c VŨ THỊ THẾ  - Bí thư chi bộ.
   2.Đ/c TRẦN VĂN HẢI - Phó bí thư chi bộ.
   3. Đ/c LÊ VĂN SINH - Ủy viên.
   Mục tiêu phấn đấu chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch-vững mạnh
Năm 2010: Được Huyện ủy Cẩm Giàng tặng giấy khen công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu.(theo QĐ số 47-QĐ/HU ngày 31 tháng 12 năm 2010).
Năm 2011: Được Đảng bộ xã Cẩm Đông tặng giấy khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(QĐ số 26-QĐ/ĐU ngày 5 tháng 1 năm 2012)