PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:00:52
2Khách vãng lai15:46:12
3Khách vãng lai15:21:06
4Khách vãng lai14:53:51
5Khách vãng lai13:33:57
6Khách vãng lai12:38:46
7Khách vãng lai12:09:10
8Khách vãng lai11:51:16
9Khách vãng lai11:49:31
10Khách vãng lai10:19:22
11Khách vãng lai10:05:02
12Khách vãng lai09:45:53
13Khách vãng lai08:50:37
14Khách vãng lai07:42:47
15Khách vãng lai07:25:38
16Khách vãng lai07:12:48
17Khách vãng lai07:12:46
18Khách vãng lai07:12:45
19Khách vãng lai07:12:43
20Khách vãng lai07:12:42
21Khách vãng lai07:12:41
22Khách vãng lai07:12:40
23Khách vãng lai07:12:39
24Khách vãng lai07:12:39
25Khách vãng lai07:07:36
26Khách vãng lai07:03:23
27Khách vãng lai07:03:20
28Khách vãng lai05:22:54
29Khách vãng lai03:17:03
30Khách vãng lai00:48:33
28 2 2020