PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Vân
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Tầm
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Phương
4Tiếng Việt1DNguyễn Thanh Hoa
5Tiếng Việt1ELê Thị Thúy Hồng
6Tiếng Việt2ANguyễn Thị Tuyết
7Tiếng Việt2BVũ Thị Hạnh
8Tiếng Việt2CNguyễn Thị Huyên
9Tiếng Việt2DNguyễn Thị Đặng
10Tiếng Việt2ETrần Mĩ Anh
11Tiếng Việt2GLê Thanh Tuyền
12Tiếng Việt3ANguyễn Thị Táu
13Tiếng Việt3BVũ Thị Phương
14Tiếng Việt3CNguyễn Thị Huyền
15Tiếng Việt3DPhạm Thị Chiền
16Tiếng Việt3EVũ Thị Thu
17Tiếng Việt4ALê Văn Sinh
18Tiếng Việt4BBùi Thị Nhàn
19Tiếng Việt4CĐào Thị Hằng
20Tiếng Việt4DPhạm Thị Loan
21Tiếng Việt5AVũ Thị Hòa
22Tiếng Việt5BTrần Thị Là
23Tiếng Việt5CPhạm Thị Hà
24Tiếng Việt5DNguyễn Thị Phúc